Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

Beartas Príobháideachais


Beartas Príobháideachais

Tá do phríobháideacht tábhachtach dúinn. Is é beartas Visit Arklow meas a bheith agat ar do phríobháideacht agus cloí le haon dlí agus rialachán is infheidhme maidir le haon fhaisnéis phearsanta a d’fhéadfaimis a bhailiú fút, lena n-áirítear ar fud ár suíomh Gréasáin, www.visitarklow.ie, agus suíomhanna eile atá againn agus a oibrímid.


Is éard is faisnéis phearsanta ann aon fhaisnéis fút is féidir a úsáid chun tú a aithint. Cuimsíonn sé seo faisnéis fút mar dhuine (mar shampla ainm, seoladh, agus dáta breithe), do ghléasanna, sonraí íocaíochta, agus fiú faisnéis faoin gcaoi a n-úsáideann tú suíomh Gréasáin nó seirbhís ar líne.


Sa chás go bhfuil naisc ar ár suíomh le suíomhanna agus seirbhísí tríú páirtí, bíodh a fhios agat go bhfuil a mbeartais phríobháideachta féin ag na suíomhanna agus na seirbhísí sin. Tar éis duit nasc a leanúint le haon ábhar tríú páirtí, ba cheart duit a gcuid faisnéise beartais príobháideachta sa phost a léamh faoin gcaoi a mbailíonn agus a úsáideann siad faisnéis phearsanta. Ní bhaineann an Polasaí Príobháideachta seo le haon cheann de do ghníomhaíochtaí tar éis duit ár suíomh a fhágáil.


Beidh an beartas seo i bhfeidhm amhail an 06 Meitheamh  2021.


Nuashonraithe: 06 Meitheamh  2021

Faisnéis a Bhailímid

Tá an fhaisnéis a bhailímid faoi cheann de dhá chatagóir: faisnéis 'a chuirtear ar fáil go deonach' agus faisnéis 'a bhailítear go huathoibríoch'.


Tagraíonn faisnéis ‘a chuirtear ar fáil go deonach’ d’aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú dúinn go feasach agus go gníomhach agus muid ag úsáid nó ag glacadh páirte in aon cheann dár seirbhísí agus dár gcur chun cinn.


Tagraíonn faisnéis ‘a bhailítear go huathoibríoch’ d’aon fhaisnéis a sheolann do ghléasanna go huathoibríoch le linn rochtain a fháil ar ár gcuid táirgí agus seirbhísí.

Sonraí Loga

Nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin, féadfaidh ár bhfreastalaithe na sonraí caighdeánacha a sholáthraíonn do bhrabhsálaí gréasáin a logáil go huathoibríoch. D’fhéadfadh go n-áireofaí ann seoladh Prótacal Idirlín (IP) do ghléis, do chineál agus leagan do bhrabhsálaí, na leathanaigh a dtugann tú cuairt orthu, am agus dáta do chuairte, an t-am a chaitear ar gach leathanach, agus sonraí eile faoi do chuairt.


Ina theannta sin, má thagann tú ar earráidí áirithe agus an láithreán á úsáid agat, féadfaimid sonraí a bhailiú go huathoibríoch faoin mbotún agus faoi na cúinsí a bhaineann lena tharla. D’fhéadfadh go mbeadh sonraí teicniúla faoi do ghléas, na rudaí a bhí tú ag iarraidh a dhéanamh nuair a tharla an earráid, agus faisnéis theicniúil eile a bhaineann leis an bhfadhb san áireamh sna sonraí seo. D’fhéadfá nó ní fhéadfaidh tú fógra a fháil faoi earráidí den sórt sin, fiú amháin sa nóiméad a tharlaíonn siad, gur tharla siad, nó cad é cineál na hearráide.


Tabhair faoi deara le do thoil, cé go mb’fhéidir nach bhfuil an fhaisnéis seo á haithint go pearsanta leis féin, b’fhéidir go mbeifear in ann í a chomhcheangal le sonraí eile chun daoine aonair a aithint go pearsanta.

Sonraí Gléas

Nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin nó nuair a bhíonn tú ag idirghníomhú lenár seirbhísí, féadfaimid sonraí a bhailiú go huathoibríoch faoi do ghléas, mar shampla:


Cineál Gléas
Córas oibriucháin


Is féidir leis na sonraí a bhailímid a bheith ag brath ar shuíomhanna aonair do ghléis agus do bhogearraí. Molaimid polasaithe mhonaróir do ghléis nó sholáthraí bogearraí a sheiceáil chun a fháil amach cén fhaisnéis a chuireann siad ar fáil dúinn.

Eolas pearsanta

Féadfaimid faisnéis phearsanta a iarraidh - mar shampla, nuair a liostálann tú lenár nuachtlitir nó nuair a dhéanann tú teagmháil linn - a bhféadfadh ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas a áireamh:


Ainm
Ríomhphost

Cúiseanna dlisteanacha le d’fhaisnéis phearsanta a phróiseáil

Ní bhailímid agus ní úsáidimid d’fhaisnéis phearsanta ach nuair a bhíonn cúis dlisteanach againn déanamh amhlaidh. Sa chás sin ní bhailímid ach faisnéis phearsanta atá riachtanach go réasúnach chun ár seirbhísí a sholáthar duit.

Bailiú agus Úsáid Faisnéise

Féadfaimid faisnéis phearsanta a bhailiú uait nuair a dhéanann tú aon cheann de na rudaí seo a leanas ar ár suíomh Gréasáin:


Cláraigh chun nuashonruithe a fháil uainn trí r-phost nó bealaí meán sóisialta
Úsáid gléas soghluaiste nó brabhsálaí gréasáin chun rochtain a fháil ar ár n-ábhar
Déan teagmháil linn trí ríomhphost, na meáin shóisialta, nó ar aon teicneolaíochtaí dá samhail
Nuair a luann tú linn ar na meáin shóisialta


Féadfaimid faisnéis a bhailiú, a shealbhú, a úsáid agus a nochtadh chun na gcríoch seo a leanas, agus ní dhéanfar faisnéis phearsanta a phróiseáil tuilleadh ar bhealach nach luíonn leis na críocha seo:


chun príomhghnéithe agus seirbhísí ár n-ardán a sholáthar duit
teagmháil a dhéanamh leat agus cumarsáid a dhéanamh leat


Féadfaimid faisnéis phearsanta a sholáthraítear go deonach agus a bhailítear go huathoibríoch a chomhcheangal le faisnéis ghinearálta nó sonraí taighde a fhaighimid ó fhoinsí iontaofa eile. Mar shampla, D’fhéadfadh ár ngníomhaíochtaí margaíochta agus taighde margaidh sonraí agus léargas a nochtadh, a d’fhéadfaimis a chomhcheangal le faisnéis faoin gcaoi a n-úsáideann cuairteoirí ár suíomh chun ár suíomh agus do thaithí air a fheabhsú.

Slándáil d’fhaisnéise pearsanta

Nuair a bhailímid agus a phróiseálann muid faisnéis phearsanta, agus cé go gcoinnímid an fhaisnéis seo, déanfaimid í a chosaint ar bhealaí atá inghlactha go tráchtála chun caillteanas agus goid a chosc, chomh maith le rochtain, nochtadh, cóipeáil, úsáid nó modhnú neamhúdaraithe.


Cé go ndéanfaimid ár ndícheall an fhaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú dúinn a chosaint, molaimid nach bhfuil aon mhodh tarchuir nó stórála leictreonaigh 100% slán agus nach féidir le duine ar bith slándáil iomlán sonraí a ráthú.


Tá tú freagrach as aon phasfhocal agus a neart slándála foriomlán a roghnú, slándáil d’fhaisnéise féin a chinntiú laistigh de theorainneacha ár seirbhísí.
Mar shampla, a chinntiú nach gcuireann tú d’fhaisnéis phearsanta ar fáil go poiblí trínár n-ardán.

Cé chomh fada a choinnímid d’fhaisnéis phearsanta

Ní choinnímid d’fhaisnéis phearsanta ach chomh fada agus a theastaíonn uainn. B’fhéidir go mbeidh an tréimhse ama seo ag brath ar a bhfuilimid ag úsáid do chuid faisnéise, de réir an bheartais phríobháideachta seo. Mar shampla, má chuir tú faisnéis phearsanta ar fáil dúinn mar sheoladh ríomhphoist agus tú i dteagmháil linn faoi fhiosrúchán ar leith, féadfaimid an fhaisnéis seo a choinneáil fad a bheidh d’imscrúdú fós oscailte chomh maith lenár dtaifid féin ionas go bhféadfaimis aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar a mhacasamhail. fiosrúcháin amach anseo. Mura dteastaíonn d’fhaisnéis phearsanta chun na críche seo a thuilleadh, scriosfaimid í nó déanfaimid í gan ainm trí na sonraí go léir a shainaithníonn tú a bhaint.


Mar sin féin, más gá, féadfaimid d’fhaisnéis phearsanta a choinneáil chun go gcomhlíonfaimid oibleagáid dhlíthiúil, chuntasaíochta nó tuairiscithe nó chun críocha cartlainne ar mhaithe le leas an phobail, chun críocha taighde eolaíochta nó staire nó chun críocha staidrimh.

Príobháideacht Leanaí

Níl sé mar aidhm againn aon cheann dár dtáirgí nó seirbhísí go díreach ar leanaí faoi bhun 13 bliana d’aois agus ní bhailímid faisnéis phearsanta go feasach faoi leanaí faoi 13.

Faisnéis Phearsanta a Nochtadh do Thríú Páirtithe

Féadfaimid faisnéis phearsanta a nochtadh do:


tuismitheoir, fochuideachta nó cleamhnaithe dár gcuideachta
soláthraithe seirbhíse tríú páirtí chun a chumasú dóibh a gcuid seirbhísí a sholáthar lena n-áirítear (gan teorainn) soláthraithe seirbhíse TF, soláthraithe stórála sonraí, óstála agus freastalaí, anailísíocht, logálaithe earráide, bailitheoirí fiach, soláthraithe cothabhála nó fadhbréitigh, soláthraithe margaíochta, comhairleoirí gairmiúla, agus oibreoirí córais íocaíochta
ár bhfostaithe, conraitheoirí, agus / nó aonáin ghaolmhara
ár ngníomhairí nó ár gcomhpháirtithe gnó atá ann cheana nó a d’fhéadfadh a bheith ann
gníomhaireachtaí tuairiscithe creidmheasa, cúirteanna, binsí, agus údaráis rialála, má theipeann ort íoc as earraí nó seirbhísí a sholáthraíomar duit
cúirteanna, binsí, údaráis rialála, agus oifigigh forfheidhmithe dlí, mar a cheanglaítear leis an dlí, i dtaca le haon imeachtaí dlí iarbhír nó ionchasacha, nó d’fhonn ár gcearta dlíthiúla a bhunú, a fheidhmiú nó a chosaint
tríú páirtithe, lena n-áirítear gníomhairí nó fochonraitheoirí a chuidíonn linn faisnéis, táirgí, seirbhísí nó margaíocht dhíreach a sholáthar duit
tríú páirtithe chun sonraí a bhailiú agus a phróiseáil
eintiteas a cheannaíonn, nó a n-aistrímid ár gcuid sócmhainní agus gnó go léir, nó cuid mhór díobh


I measc na dtríú páirtithe a úsáidimid faoi láthair tá:


Google Analytics
MailChimp

Aistrithe Idirnáisiúnta Faisnéise Pearsanta

Déantar an fhaisnéis phearsanta a bhailímid a stóráil agus / nó a phróiseáil in Éirinn, agus sna Stáit Aontaithe, nó i gcás ina gcoinnímid féin nó ár gcomhpháirtithe, cleamhnaithe, agus soláthraithe tríú páirtí saoráidí.


B’fhéidir nach mbeidh na dlíthe cosanta sonraí céanna ag na tíortha ina ndéanaimid do chuid faisnéise pearsanta a stóráil, a phróiseáil nó a aistriú chuici agus an tír inar chuir tú an fhaisnéis ar fáil i dtosach. Má aistrímid d’fhaisnéis phearsanta chuig tríú páirtithe i dtíortha eile: (i) déanfaimid na haistrithe sin de réir cheanglais an dlí is infheidhme; agus (ii) déanfaimid an fhaisnéis phearsanta aistrithe a chosaint de réir an bheartais phríobháideachta seo.

Do Chearta agus Do Fhaisnéis Phearsanta a Rialú

Do rogha: Trí fhaisnéis phearsanta a sholáthar dúinn, tuigeann tú go mbaileoimid, go gcoinneoimid, go n-úsáidfimid agus go nochtfaimid do chuid faisnéise pearsanta de réir an bheartais phríobháideachta seo. Ní gá duit faisnéis phearsanta a sholáthar dúinn, áfach, mura ndéanann tú é, d’fhéadfadh sé dul i bhfeidhm ar d’úsáid ar ár suíomh Gréasáin nó ar na táirgí agus / nó na seirbhísí a thairgtear air nó tríd.


Faisnéis ó thríú páirtithe: Má fhaighimid faisnéis phearsanta fút ó thríú páirtí, déanfaimid í a chosaint mar atá leagtha amach sa bheartas príobháideachta seo. Más tríú páirtí tú a sholáthraíonn faisnéis phearsanta faoi dhuine éigin eile, déanann tú ionadaíocht agus barántas go bhfuil toiliú an duine sin agat an fhaisnéis phearsanta a sholáthar dúinn.


Cead margaíochta: Má d’aontaigh tú linn roimhe seo do chuid faisnéise pearsanta a úsáid chun críocha margaíochta dírí, féadfaidh tú d’intinn a athrú tráth ar bith trí theagmháil a dhéanamh linn trí na sonraí thíos a úsáid.


Rochtain: Féadfaidh tú sonraí na faisnéise pearsanta atá á coinneáil againn fút a iarraidh.


Ceartú: Má chreideann tú go bhfuil aon fhaisnéis atá á coinneáil againn fút míchruinn, as dáta, neamhiomlán, neamhábhartha nó míthreorach, déan teagmháil linn trí na sonraí a chuirtear ar fáil sa bheartas príobháideachta seo a úsáid. Glacfaimid céimeanna réasúnta chun aon fhaisnéis a fhaightear a bheith míchruinn, neamhiomlán, míthreorach nó as dáta a cheartú.


Neamh-idirdhealú: Ní dhéanfaimid idirdhealú i do choinne as aon cheann de do chearta ar do chuid faisnéise pearsanta a fheidhmiú. Ach amháin má theastaíonn d’fhaisnéis phearsanta chun seirbhís nó tairiscint áirithe a sholáthar duit (mar shampla tacaíocht úsáideora a sholáthar), ní shéanfaimid earraí nó seirbhísí duit agus / nó ní ghearrfaimid praghsanna nó rátaí difriúla ort as earraí nó seirbhísí, lena n-áirítear trí lascainí a dheonú nó sochair eile, nó pionóis a ghearradh, nó leibhéal nó cáilíocht éagsúil earraí nó seirbhísí a sholáthar duit.


Fógra faoi sháruithe sonraí: Comhlíonfaimid na dlíthe is infheidhme maidir linn maidir le haon sárú sonraí.


Gearáin: Má chreideann tú gur sháraigh muid dlí ábhartha um chosaint sonraí agus gur mian leat gearán a dhéanamh, déan teagmháil linn trí na sonraí thíos a úsáid agus tabhair sonraí iomlána dúinn faoin sárú líomhnaithe. Fiosróimid do ghearán go pras agus tabharfaimid freagra i scríbhinn duit, ag leagan amach toradh ár n-imscrúdaithe agus na céimeanna a ghlacfaimid chun déileáil le do ghearán. Tá sé de cheart agat freisin teagmháil a dhéanamh le comhlacht rialála nó údarás cosanta sonraí maidir le do ghearán.


Díliostáil: Chun díliostáil ónár mbunachar ríomhphoist nó diúltú do chumarsáid (lena n-áirítear cumarsáidí margaíochta), téigh i dteagmháil linn trí na sonraí a chuirtear ar fáil sa bheartas príobháideachta seo a úsáid, nó an rogha an diúltaithe ag baint úsáide as na saoráidí diúltaithe a chuirtear ar fáil sa chumarsáid. B’fhéidir go gcaithfimid faisnéis shonrach a iarraidh uait chun cabhrú linn d’aitheantas a dhearbhú.

Úsáid Fianán

Úsáidimid ‘fianáin’ chun faisnéis fút féin agus faoi do ghníomhaíocht a bhailiú ar fud ár suíomh. Is éard is fianán ann píosa beag sonraí a stórálann ár suíomh Gréasáin ar do ríomhaire, agus a bhfaigheann rochtain air gach uair a thugann tú cuairt, ionas go dtuigfimid conas a úsáideann tú ár suíomh. Cuidíonn sé seo linn ábhar a sheirbheáil ort bunaithe ar na roghanna atá sonraithe agat.


Féach ar ár mBeartas Fianán le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Aistrithe Gnó

Má fhaightear muid féin nó ár sócmhainní, nó sa chás nach dócha go rachaimid as gnó nó go rachaimid i bhféimheacht, chuirfimis sonraí san áireamh, lena n-áirítear do chuid faisnéise pearsanta, i measc na sócmhainní a aistrítear chuig aon pháirtithe a fhaigheann muid. Admhaíonn tú go bhféadfadh aistrithe den sórt sin tarlú, agus go bhféadfaidh aon pháirtithe a fhaigheann muid, a mhéid a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, leanúint ar aghaidh ag úsáid do chuid faisnéise pearsanta de réir an bheartais seo, a cheanglófar orthu glacadh leis mar bhunús le haon cearta úinéireachta nó úsáide atá againn ar fhaisnéis den sórt sin.

Teorainneacha ár mBeartas

Féadfaidh ár suíomh Gréasáin nasc a dhéanamh le suíomhanna seachtracha nach n-oibríonn muid. Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil aon smacht againn ar ábhar agus ar bheartais na suíomhanna sin, agus ní féidir linn glacadh le freagracht ná dliteanas as a gcleachtais phríobháideachta faoi seach.

Athruithe ar an mBeartas seo

De réir mar is rogha linn, féadfaimid ár mbeartas príobháideachta a athrú chun nuashonruithe ar ár bpróisis ghnó, na cleachtais inghlactha reatha, nó athruithe reachtacha nó rialála a léiriú. Má shocraíonn muid an beartas príobháideachta seo a athrú, cuirfimid na hathruithe sa phost anseo ag an nasc céanna trína bhfuil tú ag teacht ar an mbeartas príobháideachta seo.


Má éilíonn an dlí é, gheobhaimid do chead nó tabharfaimid an deis duit aon úsáidí nua de do chuid faisnéise pearsanta a roghnú nó a roghnú, de réir mar is infheidhme.

Glaoigh orainn

Maidir le haon cheist nó imní maidir le do phríobháideacht, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn .

Beartas Príobháideachais

bottom of page